Sáng chế và giải pháp hữu ích là hai thuật ngữ luôn đi cùng với nhau trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Hiện nay có rất nhiều người nhầm lẫn rằng sáng chế và giải pháp hữu ích là một. Đây là nhận định sai lầm về luật sở hữu trí tuệ.

Dưới đây là những thông tin liên quan đến sáng chế và giải pháp hữu ích để giúp người nộp đơn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa sáng chế và giải pháp hữu ích.

sáng chế và giải pháp hữu ích anh 1

Những điểm giống nhau giữa sáng chế và giải pháp hữu ích

Cả hai sáng chế và giải pháp hữu ích đều là những giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình.

Điểm giống nhau tiếp theo là cả sáng chế lẫn giải pháp hữu ích đều phải có tính mới. Tính mới này được thể hiện như sau: Chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

Sáng chế và giải pháp hữu ích đều có khả năng áp dụng công nghiệp. Khả năng áp dụng công nghiệp là một thuật ngữ được sử dụng nhằm để chỉ khả năng chế tạo, sản xuất hoặc khả năng thực hiện hay sử dụng trong thực tiễn của sáng chế.

 Những điểm khác nhau giữa sáng chế và giải pháp hữu ích

sáng chế và giải pháp hữu ích anh 2

Sáng chế và giải pháp hữu ích khác nhau ở ba tiêu chí cơ cản như, đối tượng bảo hộ, tiêu chuẩn bảo hộ, hiệu lực cảu văn bằng bảo hộ.

Đối tượng

Sáng chế là sản phẩm hoàn toàn mới, có tính sáng tạo cao mà người bình thường không thể nghĩ ra được. Qua đó có thể thấy được không phải ai cũng có thể sáng tạo ra sáng chế, mà đòi hỏi ở người sáng tạo phải có một trình độ và kỹ năng thuộc lĩnh vực kỹ thuật tương ứng ở mức cao hơn so với thông thường.

Giải pháp hữu ích là những cải tiến kỹ thuật đơn giản nhằm làm tăng năng suất.

Tiêu chuẩn bảo hộ

sáng chế và giải pháp hữu ích anh 2

Sáng chế thì bắt buộc phải có tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Còn giải pháp hữu ích thì phải có tính mới  và khả năng áp dụng công nghiệp.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Bằng đăng ký bảo hộ sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 (hai mươi) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 (mười) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here