Bạn đang muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh? Bạn đang băn khoăn không biết thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mất bao lâu?. Hãy đọc bài viết này để giúp bạn giải đáp thắc mắc đó.

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh anh 1

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm các nội dung sau:

 • Đổi thay tên công ty(Bao gồm tên tiếng việt, tiếng anh, tên viết tắt của doanh nghiệp).
 • Thay đổi hội sở chính của công ty.
 • Đổi thay người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp.
 • Đổi thay thành viên, cổ đông của công ty.
 • Đổi thay địa điểm kinh doanh của công ty, doanh nghệp.
 • Thành lập chi nhánh, chi nhánh doanh nghiệp.
 • Đổi thay vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ góp vốn, cơ cấu lại vốn góp của các thành viên, cổ đông của công ty.
 • Bổ sung, đổi thay ngành, nghề kinh doanh.
 • Các nội dung có liên quan khác theo quy định của luật pháp.

Thời gian thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 

Tại Điều 31, Điều 32 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định như sau:

 • Người đại diện theo pháp luật của đơn vị phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
 • Sau khi công ty nộp giấy tờ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức mới.

Thời gian đăng ký thay đổi kinh doanh theo quyết định của Tòa án hoặc trọng tài

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh anh 2

Tại Khoản 4, Điều 31 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định như sau:

 • Người đề nghị đăng ký đổi thay kinh doanh gửi đề nghị đăng ký thay đổi tới Phòng thành lập công ty – Sở kế hoạch và đầu tư trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản án, quyết định có hiệu lực thi hành
 • Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư có nghĩa vụ thông qua và cấp giấy Chứng nhận đăng ký công ty mới theo nội dung bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Giấy tờ không hợp lệ

Nếu giấy tờ không hợp lệ thì Phòng thành lập doanh nghiệp phải thông tin bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký đổi thay biết, thông tin nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thời hạn công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Công ty thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký đơn vị trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Luật Sư Việt

 

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh anh 3

Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mất khá nhiều thời gian công sức của bạn. Hãy để Luật Sư Việt giúp bạn công tác sau:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn, giúp đỡ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị giấy tờ đổi thay đăng ký kinh doanh, gửi cho khách hàng tham khảo, hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ.
 • Đại điện cho khách hàng nộp, rút giấy tờ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng thành lập doanh nghiệp – Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Theo dõi hồ sơ, bổ sung hồ sơ nếu thiếu theo yêu cầu của chuyên viên.
 • Xử lý những vấn đề xảy ra trong quá trình xử lý giấy tờ đã nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Tiến hành nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;
 • Thông báo công khai trên Cổng thông báo quốc gia về nội dung đã thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
 • Tư vấn các bần đề pháp lý liên quan sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here