Theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005, quyền sở hữu công nghiệp đối với việc bảo hộ tên thương mại, được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

Theo quy định: Bảo hộ tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là tập hợp các chữ cái, có thể kèm theo chữ số phát âm được; Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh trong cùng lĩnh vực.

bảo hộ tên thương mại anh 1

Để bảo hộ tên thương mại theo pháp luật Sở hữu trí tuệ, nhìn chung, tên thương mại phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực buôn bán. tuy nhiên, tên thương mại còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác, sau đây xin được liệt kê một số điểm đáng chú ý về tên thương mại sau:

 

Các tên gọi sau đây không được bảo hộ:

bảo hộ tên thương mại anh 2

  • Tên gọi của các cơ quan hành chính, các công ty chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp xã hội, công ty xã hội – nghề nghiệp hoặc các chủ thể không liên quan tới hoạt động kinh doanh
  • Tên gọi nhằm mục tiêu thực hiện chức năng của tên thương mại nhưng không có khả năng phân biệt chủ thể buôn bán của các cơ sở buôn bán trong cùng một lĩnh vực;
  • Tên thương mại gây lầm lẫn với tên thương mại của người khác đã được sử dụng từ trước trên cùng một địa bàn và trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá của người khác đã được bảo hộ từ trước khi bắt đầu sử dụng tên thương mại đó.
  • Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại là tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động buôn bán dưới tên thương mại đó.

Điều Kiện Bảo Hộ Tên Thương Mại.

Để bảo hộ tên thương mại theo luật pháp Sở hữu trí tuệ, nhìn chung, tên thương mại phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực buôn bán. ngoài ra, tên thương mại còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác, đó là:

  • Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi; ( một số khái niệm về bảo hộ tên thương mại )
  • Không trùng hoặc tương tự đến mức gây lầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
  • Không trùng hoặc tương tự đến mức gây lầm lẫn với thương hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

bảo hộ tên thương mại anh 3

Quyền sở hữu tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực và lãnh thổ kinh doanh, mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại đó tại cục Sở hữu trí tuệ. Điều này khác với việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các chỉ dẫn đầu tư khác như nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, những đối tượng này cần phải đăng ký mới được bảo hộ.

Sử dụng tên thương mại là việc thực hiện các hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm hàng hóa, bao bì hàng hóa và công cụ sản xuất dịch vụ, quảng cáo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here