Thay đổi trụ sở công ty khác quận là thủ tục thường xuyên diễn ra. Thực tế trong qua trình hoạt động công ty đôi khi hội sở ban đầu khi đăng ký hoạt động không còn phù hợp với nhu cầu kinh doanh tại thời điểm bây giờ. Thay đổi trụ sở công ty khác quận là bất đắc dĩ tuy nhiên đó là điều nên làm nếu muốn hội sở có sự thuận tiện kinh doanh, giao dịch với đối tác khách hàng.

Thủ Tục Thay Đổi Trụ Sở Công Ty Khác Quận

thay đổi trụ sở công ty khác quận anh 1

Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi trụ sở công ty khác quận. Nội dung thông báo gồm:

 • Tên, địa chỉ hội sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận thành lập công ty của doanh nghiệp;
 • Địa chỉ hội sở chính dự kiến chuyển đến;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo luật pháp của đơn vị.
 • Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với đơn vị trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với doanh nghiệp hợp danh; quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với tổ chức nghĩa vụ hữu hạn một thành viên; quyết định của chủ tổ chức tư nhân về việc đổi thay địa chỉ hội sở chính. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ tổ chức.

Khi nhận thông tin, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi nhận Giấy chứng nhận thành lập công ty mới, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận thành lập công ty cũ.

Giấy Tờ Thay Đổi Trụ Sở Công Ty Khác Quận/ Huyện

Thay đổi trụ sở công ty khác quận anh 2

 1. Giấy tờ thay đổi trụ sở công ty khác quận gồm:
 • Biên bản họp về việc chuyển trụ sở của Đại hộ đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên (Áp dụng cho loại hình cty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên)
 • Quyết định về việc chuyển hội sở của Đại hộ đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên/chủ sở hữu (Tùy thuộc vào loại hình công ty)
 • Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận.
 • Mẫu 08.
 • Giấy thành lập doanh nghiệp bản sao có chứng thực.
 • Giấy giới thiệu cho người đi nộp giấy tờ
 1. Số lượng hồ sơ: in 3 bộ chính

Thủ Tục Về Thuế Khi Thay Đổi Trụ Sở Công Ty Khác Quận

Thay đổi trụ sở công ty khác quận anh 3

 • Các nhận tại chi cục thuế quận nơi đặt trụ sở cũ (hay còn gọi là chốt thuế chuyển quận) đồng thời lập hội đồng thanh hủy hóa đơn để hủy hóa đơn cũ trong quá trình này.
 • Khi có xác nhận của chi cục thuế, chứng thực công nhận đó gửi kèm với giấy tờ Thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch đầu tư.
 • Sau khi có đăng ký kinh doanh bạn làm thủ tục đổi thay con dấu
 • Tiến hành in hóa đơn và phát hành lại hóa đơn

Sau khi đã thực hiện xin công nhận tại chi cục thuế, CCT sẽ yêu cầu công ty bạn phải hủy hóa đơn cũ và không thể xuất hóa đơn trong thời gian này. Việc thực hiện thủ tục khá là mất thời gian nên để chính xác và nhanh chóng nhất, bạn có thể liên hệ trực tiếp tổ chức, để tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ một cách chuẩn xác, nhanh chóng nhất có thể và đảm bảo tiến độ buôn bán của công ty!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here